Jak korzystać z Księgi Przemian


Po raz pierwszy nazwa „Pięcioksiąg Konfucjański” pojawiła się w 51 roku p.n.e. za panowania cesarza Xuan z dynastii Han Zach.

Jak korzystać z Księgi Przemian

Konkretne rady jak posługiwać się Księgą, jak rozumieć jej symboliczny język i przekładać go na rzeczywistość znajdują się w kolejno następujących po sobie rozdziałach. Przykłady pytań formułowanych do Wyroczni:

- Jaka jest moja obecna sytuacja życiowa i ku czemu zmierzam?
- Co powinienem uczynić w danej sytuacji?
- Jak potoczą się moje sprawy?
- Czy w danej sytuacji mam szanse na sukces swoich zamierzeń?
- Jak mam postąpić w danej sytuacji?

Pytający często proszą o opisanie zdarzeń przyszłych, pytają o stan zdrowia, pogodę lub interpretację swoich snów. Proszą o wyjaśnienie uczuć, które w danej sytuacji są ich udziałem, albo zadają pytania dotyczące rozmyślań.Przykłady wyjaśniania symboliki heksagramów na rzeczywistość znajdują się w „Słowniku symboli” oraz w Interpretacjach heksagramów. Pomimo wysokiego poziomu abstrakcji filozofia I-cing posiada swoją charakterystyczną strukturę, a jej zasady można przedstawiać w każdej z dziedzin życia.

Twórczość – pochłanianie wszechświata
„Nowy dzień – bezkresna pustka,
Dążeń – karta niezapisana…
Budzisz się - z rana
Śledząc obłoki leniwe.

Interpretacja – w chwili uruchamiania zmysłów startujemy „od zera”. W tym momencie każda ścieżka jest „dobra”. Faza decyzji jest grą świateł myśli, zawiera w sobie całą, nieskończoną gamę możliwych wyborów, działań, postępowań.

Jest to faza twórcza, w której na pierwszy rzut oka nic się nie dzieje.